The Hamburger

Restoran, Yeme-İçme
The Hamburger

1.Kat